Komunikat

LOTTO INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W SZACHACH
MOKATE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET W SZACHACH

WARSZAWA, 10 – 20 maja 2019

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

 

 

 1. ORGANIZATOR

Polski Związek Szachowy

 

 

2.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Mistrzostwa zostaną rozegrane w Gmachu Centrum Giełdowego w Warszawie (ul. Książęca 4) w dniach    10-20 maja 2019 roku, główna Sala Notowań.

Odprawa techniczna odbędzie się podczas konferencji prasowej w dniu 10 maja 2019 o godz. 17:30.

 

 1. DYREKTOR TURNIEJU

Ewa Przeździecka email: e.przezdziecka@pzszach.pl

 

 1. OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzia główny MOKATE Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet IA Magdalena Judek

Sędzia główny LOTTO Indywidualnych Mistrzostw Polski IA Maciej Cybulski

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Listę zawodników uprawnionych określają załączniki do regulaminów Indywidualnych Mistrzostw Polski i Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet.

 

 1. ZGŁOSZENIA

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres elektroniczny organizatora, wiceprezesa ds. sportu wyczynowego i biura PZSzach oraz dokonanie opłat:

 • startowej w wysokości 200 zł,
 • organizacyjnej w wysokości 200 zł,
 • rankingowej w wysokości 20 zł,

razem 420 zł płatne na konto PZSzach Alior Bank nr konta:

53 2490 0005 0000 4530 6612 0827 w terminie do 10 kwietnia 2019, w tytule przelewu należy podać „IMP lub IMPK – imię nazwisko”.

W przypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach opłaty startowa, organizacyjna i rankingowa nie podlegają zwrotowi.

Zawodnicy i zawodniczki rezerwowe (załącznik 2) potwierdzają, w podanym wyżej terminie, gotowość udziału na adresy elektroniczne podane w załączniku 1.

Niepotwierdzenie gotowości udziału jest równoznaczne z rezygnacją.

 

 1. TERMINARZ ROZGRYWEK
10.05.2019 16:00 – uroczyste otwarcie i Gala Hetmanów

17:30 – konferencja prasowa połączona z odprawą techniczną oraz losowaniem  numerów startowych

18:15 – bankiet i turniej szachów superbłyskawicznych (bullet)

11.05.2019 16:00 – I runda
12.05.2019 16:00 – II runda
13.05.2019 16:00 – III runda
14.05.2019 16:00 – IV runda
15.05.2019 16:00 – V runda
16.05.2019 16:00 – VI runda
17.05.2019 16:00 – VII runda
18.05.2019 16:00 – VIII runda
19.05.2019 16:00 – IX runda
20.05.2019 9:30 – zakończenie

 

 1. SYSTEM ROZGRYWEK

Zgodnie z Regulaminem IMP oraz IMPK zostaną rozegrane systemem kołowym  na dystansie 9 rund.

Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut. Za spóźnienie na rundę zostaje nałożona kara finansowa w wysokości 300 zł. Spóźnienie powyżej 30 minut karane jest walkowerem.

 

 1. NAGRODY

Fundusz nagród wynosi 52.500 zł w Mistrzostwach Polski oraz 52.500 zł  w Mistrzostwach Polski Kobiet.    Dodatkowo przewidziane są nagrody specjalne za najciekawszą partię każdej rundy oraz nagrody specjalne za najpiękniejszą partię Mistrzostw – po jednej w każdym turnieju.

 

LOTTO Indywidualne Mistrzostwa Polski:

I miejsce                20.000 zł
• powołanie do Kadry Narodowej*
• nominacja do reprezentacji na DME 2019**

II miejsce               13.000 zł
• powołanie do Kadry Narodowej*

III miejsce              9.000 zł

IV miejsce             6.000 zł

V miejsce               4.500 zł

 

* Zgodnie z Regulaminem Kadry Narodowej PZSzach.

** Zgodnie z Regulaminem Kadry Narodowej PZSzach. Wyjazd pod warunkiem akceptacji Ministerstwa  Sportu i Turystyki.

 

MOKATE Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet:

I miejsce                20.000 zł
• powołanie do Kadry Narodowej*
• nominacja do reprezentacji na DME 2019**

II miejsce               13.000 zł
• powołanie do Kadry Narodowej*

III miejsce              9.000 zł

IV miejsce             6.000 zł

V miejsce               4.500 zł

 

* Zgodnie z Regulaminem Kadry Narodowej PZSzach.

** Zgodnie z Regulaminem Kadry Narodowej PZSzach. Wyjazd pod warunkiem akceptacji Ministerstwa  Sportu i Turystyki.

 

Uwagi:
• Wysokość nagród w Indywidualnych Mistrzostwach Polski i Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce podatek od nagród powyżej kwoty 2.000,00 zł wynosi 10%.

 • Nagrody odbierają zawodnicy osobiście na zakończeniu turnieju. Nagrody nieodebrane na zakończeniu Mistrzostw przechodzą na rzecz organizatora.
 • Sfinansowanie wyjazdu na DME oraz powołanie do kadry i reprezentacji dotyczy wyłącznie zawodników i zawodniczek reprezentujących polską federację (POL).

 

 1. ZAKWATEROWANIE

Organizator nie pośredniczy w organizacji noclegów.

 

 1. STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa Mistrzostw będzie dostępna pod adresem www.mp2019.pzszach.pl/.

Wszystkie partie będą transmitowane on-line oraz komentowane na żywo.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zawodniczki i zawodnicy nieobecni na odprawie technicznej bez uprzedniej zgody sędziego głównego nie zostaną dopuszczeni do zawodów. Zgoda taka będzie udzielana tylko w wyjątkowych przypadkach loso
 • Obecność na otwarciu i zakończeniu turnieju jest obowiązkowa.
 • Zaproszeni przez organizatora zawodnicy mają obowiązek uczestniczyć w konferencji prasowej.
 • Po zakończonej partii zawodnicy mają obowiązek udzielić wywiadu na prośbę przedstawicieli mediów lub organiza
 • Wszyscy uczestnicy Mistrzostw mają obowiązek rozegrać wszystkie partie turnieju, zwyjątkiem przypadku choroby zawodnika poświadczonej zwolnieniem lekarsk
 • Uczestniczki i uczestników Indywidualnych Mistrzostw Polski i Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet obowiązuje dress-code od dnia otwarcia do dnia zakończenia Mistrzostw.
 • Zawodnicy zobowiązani są do dostępności od godziny 15:00 w dniu otwarcia Mistrzostw do celów medialnych PZSzach i wykonania zdjęć.
 • W mistrzostwach będą obowiązywały wytyczne FIDE w zakresie ochrony przed dopingiem elektronicznym, z losowymi kontrolami zawodników włącznie.
 • Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie